Hvordan gjøre risikovurderinger

Categories: Norwegian, Risikostying
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre og hva disse hendelsene kan føre til. Risikoanalyser kan brukes til å kartlegge alle typer hendelser som kan skje, men i dette kurset har vi fokus på en viss type hendelser, nemlig såkalte uønskede hendelser. Dette kan for eksempel være gasslekkasjer i et prosessanlegg, branner eller fallende last på en offshoreinstallasjon, eller det kan være at viktig operasjonsutstyr slutter å virke under en operasjon på et nytt sykehus. Målet med å gjennomføre en risikoanalyse er å presentere et risikobilde. Selve risikoanalyseprosessen består av tre deler:

1) Planlegging
2) Risikovurdering
3) Risikohåndtering

Dette grunnleggende risikoanalysekurset presenterer alle de tre delene av risikoanalyseprosessen både for de helt enkleste analysene til de litt mer kompliserte og større analysene.
Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt.

KURSINNHOLD

 • Hva er risiko? Hva er hensikten med en risikoanalyse?
 • Risikostyrings- og risikoanalyseprosessen: Beskrivelse av trinnene i en risikoanalyse, og hva som er viktig å passe på ved de ulike trinnene.
 • Risikoanalysemetoder: Her presenterer vi verktøykassa. Det finnes en rekke risikoanalysemetoder som er egnet til å se på ulike problemstillinger. Kunsten er å velge en metode som er godt tilpasset den problemstillingen du ser på.

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet kurs skal deltakerne være i stand til å forstå hva en risikoanalyse er og kjenne de ulike fasene som inngår i risikoanalyseprosessen. Samtidig skal deltakerne forstå hvordan risiko blir en sentral del av all menneskelig aktivitet. Deltakerne vil også ha ervervet grunnleggende kunnskaper om:

• Ulike risikoanalysemetoder.
• Valg av ulike risikoanalyseverktøy innenfor de tre hovedkategoriene; forenklet risikoanalyse, standard risikoanalyse og modellbasert risikoanalyse.
• Typiske fallgruver for planlegging og gjennomføring av risikoanalyser.
• Forståelse for hvordan risikoanalysen kan bidra med beslutningsstøtte.

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring.
 • Sektor: Landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4-6 timer
Show More

Course Content

Kurs

 • Hvordan gjøre risikovurderinger
 • Evaluation
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Shopping Cart
Scroll to Top